Zarząd Główny PTTŻ ogłosza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2015. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 15 maja 2016r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską