Zarząd Główny PTTŻ ogłosza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2016. 

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 
15 maja 2017r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską
Szczegóły