Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2017r. w Gdańsku zmarł prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski, członek założyciel PTTŻ, założyciel Oddziału Gdańskiego oraz Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 Sylwetka prof. B. Drozdowskiego