statuetka

W konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności obronioną w 2016 r. wyróżniono pracę pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości”, której autorem jest dr inż. Artur Wiktor, a promotorem prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (Wydział Nauk o Żywności SGGW).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki odbyło się  5 lipca 2017 r. we Wrocławiu podczas XLIII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność dla przyszłości”.

  

DSC 1809

 Więcej o konkursie