Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności X kadencji (2016-2018)

  

Prezes

Prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław)


V-ce Prezes

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW)

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska (UP Poznań)           


Sekretarz

Dr hab. Joanna Kawa-Rygielska (UP Wrocław)  
                

Z-ca Sekretarza

Dr hab. Barbara Stachowiak (UP Poznań)

Skarbnik

Dr Magdalena Montowska (UP Poznań)

Z-ca Skarbnika

Dr hab. inż. Małgorzata Wroniak (SGGW)

Członkowie

Prof. dr hab. Maria Śmiechowska (AM Gdynia)

Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak (UR Kraków)

Dr hab. Małgorzata Dżugan prof. nadzw. (UR Rzeszów)

Dr hab. Joanna Leszczyńska (PŁ)

Dr hab. Małgorzata Karwowska (UP Lublin)

Dr hab. Ewa Jakubczyk (SGGW)

Dr inż. Janusz Pomianowski (UWM)

Dr inż. Arkadiusz Żych (ZUT Szczecin)

 

 


Członkowie Zarządu Głównego PTTŻ X Kadencji. Od lewej:
Górny rząd: dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, dr hab. inż. Ewa Jakubczyk, prof. dr hab. Agnieszka Kita, prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, dr hab. Barbara Stachowiak, dr inż. Arkadiusz Żych, dr hab. inż. Małgorzata Dżugan prof. nadzw.

Dolny rząd: dr hab. inż. Małgorzata Wroniak, dr Magdalena Montowska, prof. dr hab. Maria Śmiechowska, dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, dr hab. Joanna Kawa-Rygielska, dr inż. Janusz Pomianowski