Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Food. Science. Technology. Quality

 
 
Nr 1 (74), 2011  
   
MAREK SIKORA, GRETA ADAMCZYK, MAGDALENA KRYSTYJAN: Tiksotropia miarą niestabilności ciekłych produktów żywnościowych streszczenie pełny tekst summary
GENOWEFA BONCZAR, KAJA CHRZANOWSKA, KRZYSZTOF MACIEJOWSKI, MARIA WALCZYCKA: Zawartość cholesterolu i jego pochodnych w mleku i produktach mleczarskich – uwarunkowania surowcowe i technologiczne streszczenie pełny tekst summary
JAROSŁAWA RUTKOWSKA, AGATA ADAMSKA, IWONA WIELESIK: Porównanie składu kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczu mleka klaczy i krów streszczenie pełny tekst summary
EWA SIMIŃSKA, BRONISŁAW BORYS, HENRYKA BERNACKA: Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z dodatkiem witaminy E na profil kwasów tłuszczowych mięsa, wątroby i serca streszczenie pełny tekst summary
RYSZARD ŻYWICA, DOROTA G. CHARZYŃSKA, JOANNA K. BANACH: Wpływ procesu oszałamiania elektrycznego kurcząt za pomocą urządzenia własnej konstrukcji na barwę mięsa streszczenie pełny tekst summary
DOROTA PIETRZAK, EWA TREJDA, MAŁGORZATA ZIARNO: Wpływ wysokiego ciśnienia na wybrane właściwości oraz trwałość kotlecików z mięsa drobiowego streszczenie pełny tekst summary
BARBARA BIESIADA-DRZAZGA, STANISŁAW SOCHA, ALINA JANOCHA, TERESA BANASZKIEWICZ, ADAM KONCEREWICZ: Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa bażantów łownych (Phasianus colchicus) streszczenie pełny tekst summary
AGNIESZKA NARWOJSZ, EULALIA J. BOROWSKA: Zmiany składników strukturotwórczych owoców porzeczki czarnej podczas maceracji miazgi a uwalnianie polifenoli do soku streszczenie pełny tekst summary
IWONA ŚCIBISZ, ANDRZEJ GASIK, MARTA MITEK, ANDRZEJ CENDROWSKI: Wpływ warunków przechowywania na barwę dżemów z owoców kolorowych streszczenie pełny tekst summary
KRYSTIAN MARSZAŁEK, MARTA MITEK, SYLWIA SKĄPSKA: Zastosowanie wysokich ciśnień hydrostatycznych (UHP) do utrwalania soków i nektarów truskawkowych streszczenie pełny tekst summary
MAŁGORZATA KASPRZAK, ZBIGNIEW RZEDZICKI, EMILIA SYKUT-DOMAŃSKA: Wpływ dodatku razówki owsianej na cechy jakościowe chleba pszennego streszczenie pełny tekst summary
ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, ANNA FLOROWSKA, EWELINA JASIORSKA: Wpływ rodzaju nośnika na stabilność β-karotenu mikrokasułkowanego metodą suszenia rozpyłowego streszczenie pełny tekst summary
ANTONI MIECZNIKOWSKI, ANDRZEJ LENART: Charakterystyka preparatów bakterii fermentacji mlekowej utrwalonych metodą suszenia fluidyzacyjnego streszczenie pełny tekst summary
EWA WALASZCZYK, WALDEMAR PODGÓRSKI, DOMINIK MARZEC: Wpływ makroelementów na proces biosyntezy kwasu szczawiowego z glicerolu przez Aspergillus niger streszczenie pełny tekst summary
GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA M. SALEJDA: Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności streszczenie pełny tekst summary