Archiwum - Konferencje 2018

 


 

 

 

 

 

V Akademia Sokowa
"Produkty sokownicze - technologia, rynek, żywienie, zdrowie"

 

Łódź, 29 listopada 2018r.

Organizator: 

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Wydział Biotechnologii i Nauk o  Żywności
Politechnika Łódzka

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

 

Szczegóły: http://akademiasokowa.p.lodz.pl/       Komunikat: pobierz


 

 

8th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain

Wrocław, 20-21 czerwca 2018r.

Organizator: 

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych
i Zarządzania Jakością
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

 

Szczegóły: http://www.binoz.upwr.edu.pl/quality/       Komunikat: pobierz


 

 

XXVI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Postępy w technologii tłuszczów roślinnych"


Smardzewice, 06-08 czerwca 2018r.

Organizator: 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Spożywczego

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Fundacja Techniki Polskiej - OPP

 

Komunikat i karta zgłoszeniowa: pobierz           Doniesienia konferencyjne: pobierz         Informacje organizacyjne: pobierz


 

 

 

VI Sympozjum Inżynierii Żywności


Warszawa, 26-27 czerwca 2018r.

Organizator: 

Wydział Nauk o Żywności SGGW

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
Oddział Warszawski

 

Szczegóły: http://kizop.sggw.pl/siz2018/     Komunikat: pobierz

 Zadanie dofinansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 

V Sympozjum Naukowe z cyklu

„Drobnoustroje i ich metabolity - mikroświat wielkich możliwości”

Kiry (k. Zakopanego), 12-14 września 2018r.

Organizator: 

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

 

Komunikat: pobierz                          Karta zgłoszeniowa: pobierz


 

 

III Sympozjum Naukowe z cyklu

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”

Kiry (k. Zakopanego), 16-18 kwietnia 2018r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności
Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Komunikat: pobierz                          Szablon streszczenia: pobierz


 

 

Krokusowe IX Sympozjum Naukowe

„Probiotyki w żywności”

Kiry (k. Zakopanego), 18-20 kwietnia 2018r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Sekcja Mikrobiologii i Biotechnologii PAN

Komunikat: pobierz                          Karta zgłoszeniowa: pobierz                          Szablon streszczenia: pobierz


 

 

XI Ogólnopolska Naukowa Konferencja
Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

"Owoce, warzywa i grzyby - innowacje, bezpieczeństwo, jakość, technologie"

Bydgoszcz, 17-18 maja 2018r.

 

Organizator: 

Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności
Katedra Biogeochemii i Gleboznawstwa Pracowni Chemii Rolnej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wielkopolski

Komunikat: pobierz


 

 

XIII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku"

"Żywność a składniki bioaktywne"

Kraków, 24-25 września 2018r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 
Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Szczegóły: http://www.pttzm.org/zywxxi18.php      Komunikat: pobierz

 Zadanie dofinansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 

logo mloda kadra 2018
 

 

 

 XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej 
„Żywność - tradycja i nowoczesność”

Lublin, 24-25 maja 2018r.

Organizator: 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Młodej Kadry Naukowej

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Sekcja Chemii Żywności

 

Szczegóły: www.mkn.ultra.edu.pl      Komunikat: pobierz

 Zadanie dofinansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 

 X Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu
"Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie"
-
"Innowacyjność i optymalizacja procesów w produkcji i przetwarzaniu ziemniaka“

Polanica Zdrój, 8-10 maja 2018r.

Organizator: 

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Technologii Węglowodanów

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Szczegóły: http://www.binoz.upwr.edu.pl/ziemniak/      Komunikat: pobierz

 Zadanie dofinansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
"MEAT IN TECHNOLOGY AND HUMAN NUTRITION"
nt. 
"MEAT AS A FUNCTIONAL AND PRO-HEALTHY PART OF OUR DIET“

Tarnowo Podgórne k. Poznania, 27-29 czerwca 2018r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Katedra Technologii Mięsa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Szczegóły: www.up.poznan.pl/meat2018      Komunikat: pobierz (j. polski)   pobierz (j. angielski)

 Zadanie dofinansowane w ramach umowy 774/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW