Konferencje 2022 - 2023 - 2024

 


 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ŻYWNOŚĆ - ŻYWIENIE - DIETETYKA

„Żywność funkcjonalna a diety niekonwencjonalne”

21 - 22 listopada 2024 r., Częstochowa

 

Organizator: 

Katedra Dietetyki i Badań Żywności
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Komitet Nayk o Żywności i Żywieniu PAN

Zaproszenie


 

 

19 Międzynarodowy Kongres Naukowy EuroFedLipid

„Fats, oils and lipids: From raw materials to consumer expectation”

17 - 20 września 2023 r., Poznań

Organizator: 

European Federation for the Science and Technology of Lipids

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Strona internetowa          Call for papers          Marketing and Sponsoring Options         Table Top Exhibition


 

 

VII Sympozjum Naukowe z cyklu

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”

17 - 19 kwietnia 2023 r.

Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW - Marymont

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Komunikat          Wzór streszczenia          Formularz rejestracyjny


 

Krokusowe XIII Sympozjum Naukowe

"Probiotyki i prebiotyki w żywności"

19-21 kwietnia 2023 r.
Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW - Marymont

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat          Wzór streszczenia          Formularz rejestracyjny


 

 

 

XXVII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
"Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość"

Xth International Session of Young Scientific Staff
"Food Science Development. Sustainable Future"

11-12 maja 2023 r., Warszawa

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Współorganizatorzy:

Instytut Nauk o Żywności SGGW

Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ

Patronat:

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat     Strona internetowa    Formularz rejestracyjny


 

 

5 Polski Kongres Reologii

18-20 września 2023 r., Wieliczka-Kraków

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Małopolski

Zaproszenie (PL)                 Zaproszenie (ENG)


 

 

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku"

"Żywność jako wyzwanie dla nauki i przemysłu"

21-22 września 2023 r., Kraków

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komunikat      Formularz rejestracyjny


 

BRIA 2022
Biotechnology  - research and industrial applications

15-16 września 2022 r., Wrocław

Organizator: 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wrocławski

Strona internetowa: https://briaconference.wordpress.com/


 

9th International Conference

"Quality and Safety in Food Production Chain 2022"

15-16 września 2022 r., Wrocław

Organizator: 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wrocławski

Strona internetowa: https://qualityconference.wordpress.com/


 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu
ŻYWNOŚĆ - ŻYWIENIE - DIETETYKA
"Żywienie dzieci w/po pandemii"

17-18 listopada 2022 r., Częstochowa

Organizator: 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Plakat         Komunikat          Karta zgłoszeniowa      Wzór streszczenia

 


 

 

4th Nordic Baltic Drying Conference 

7-9 września 2022 r. , Wrocław

Organizator: 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Patronat: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Strona internetowa: http://nbdc2022.upwr.edu.pl/en/


 

 

VII SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI
 

29-30 czerwca 2022 r., Warszawa

 

Organizator: 

Katedra Inżynierii Żywnosci i Organizacji Produkcji
Instytut Nauk o Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
Oddział Warszawski

Streszczenia komunikatówpobierz 

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SN/515311/2021 w ramach środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach programu „Doskonała Nauka”. Projekt pt. „VII Sympozjum Inżynierii Żywności".


 

 

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw
 

26-27 maja 2022 r., Warszawa

Organizator: 

Zakład Technologii Przetworów Owocowo-Warzywnych
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożwyczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego - PIB w Warszawie

Patronat: 
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Strona internetowa: https://oiw.ibprs.pl/


 

 

III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce
"Partnerstwo nauki i przemysłu źródłem rozwoju"

09-10 czerwca 2022 r., Poznań

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wielkopolski

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat      Karta zgłoszeniowa     Wzór streszczenia

Strona internetowa: http://www.pttzow.up.poznan.pl/konferencja


 

 

XXVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
"Żywność dzisiaj - lokalna czy globalna? Tradycyjna czy innowacyjna?"

IX International Session of Young Scientific Staff
"Nowadays food- local vs. global? Traditional vs. innovative?"

 

19-20 maja 2022 r., Poznań

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Młodej Kadry Naukowej

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 
Oddział Wielkopolski

Komunikat, karta zgłoszeniowa oraz wzór streszczenia dostępne na stronie: https://smkn2022.pl/

 

 


 

 

Krokusowe XII Sympozjum Naukowe

"Probiotyki i prebiotyki w żywności"

28-29 kwietnia 2022 r.
Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW - Marymont

 

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat, karta zgłoszeniowa oraz wzór streszczeniapobierz 


 

 

VI Sympozjum Naukowe z cyklu

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”

25 - 27 kwietnia 2022 r.

Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW - Marymont

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Komunikat, karta zgłoszeniowa oraz wzór streszczenia: pobierz