Archiwum - Konferencje 2014

 

 KONFERENCJE ORGANIZOWANIE PRZEZ PTTŻ (LUB PRZY WSPÓŁUDZIALE PTTŻ)

Organizator

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Mięsa

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności OW

Sekcja Mięsna PTTŻ

 „IDENTYFIKACJA I OCENA ŻYWNOŚCI O GWARANTOWANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI”

18.11.2014, Poznań

Organizator

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu TURYSTYKA – ŻYWIENIE – ŻYWNOŚĆ

„Jakość żywności a żywienie w turystyce”

05-06 czerwca 2014, Częstochowa

http://www.wshit.edu.pl/uczelnia.php?id=7

Organizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja W Krakowie

Komitet Nauk o Żywności PAN

 

XI Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

18-19 września 2014, Kraków

http://www.pttzm.org/

Organizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

 

III Sympozjum Naukowe

„Drobnoustroje i ich metabolity – sprzymierzeńcy lub wrogowie w produkcji i utrwalaniu żywności”

02 – 04 lipca 2014, Kiry pod Zakopanem

Organizator

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Morski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Gdański

JAKOŚĆ TOWARÓW I USŁUG W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

11-13 maja 2014, Gdynia

http://jak2014.wpit.am.gdynia.pl/