Archiwum - Konferencje 2015 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Związki biologicznie aktywne w żywności"

BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN FOOD

Łódź, 15-16 października 2015r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 
Oddział Łódzki

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 
Politechnika Łódzka

Szczegóły: www.bacif.p.lodz.pl


 

XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności

Polskiej Akademii Nauk

ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ

Lublin, 25-26 czerwca 2015r.

Organizator: 

Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Szczegóły: www.sesjapan.up.lublin.pl


 

4th International Conference on 
‘TRENDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS MANUFACTURING’

Kraków, 11-12 czerwca 2015r.

Organizator: 

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 
Oddział Małopolski

Szczegóły:


logo konf Rzeszow 14 15 05 2015

XX SESJA NAUKOWA SEKCJI MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ PTTŻ 

IVthINTERNATIONAL SESSION OF YOUNG SCIENTIFIC STAFF

„ŻYWNOŚĆ -  JAKOŚĆ I PERSPEKTYWY”

„FOOD – QUALITY AND PERSPECTIVES”

Rzeszów, 14-15 maja 2015r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Młodej Kadry Naukowej 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Podkarpacki

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Sekcja Chemii Żywności

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Szczegóły: www.sites.google.com/site/conferencepttz/