Archiwum - Konferencje 2019

 


 

 VI Akademia Sokowa

„Prdukty sokownicze - od roślin po korzyści zdrowotne"

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.

Organizator: 

Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Szczegóły: https://chem.pg.edu.pl/akademia-sokowa/


 

Krokusowe X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe

„Probiotyki w żywności”

Kiry (k. Zakopanego), 10-12 kwietnia 2019 r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Komunikat i karta zgłoszeniowa: pobierz


LOGO bacif2019 253x300 

 
 
 
 

Biologically Active Compounds in Food 2019

3rd International Conference

Łódź (Poland) September 19 & 20 2019

 

Organizator:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Instytut Technologii i Analizy Żywności
Politechnika Łódzka

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Owoców i Warzyw

 

Szczegóły: http://bacif2019.p.lodz.pl/      Komunikat: pobierz

 

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


KNo PAN logo a 1

 
 

 XLIV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu
PAN

"Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu"

Łódź, 3-4 lipca 2019

 

Organizator:

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

Szczegóły: http://pan.binoz.p.lodz.pl/      Komunikat: pobierz

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 cropped Logo KTPOW1

 XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

"WARZYWA, GRZYBY, OWOCE - ZNACZENIE 
W NASZEJ EPOCE"

Łódź, 30-31 maja 2019 r.

Organizator:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Instytut Technologii i Analizy Żywności
Politechnika Łódzka

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

 

Szczegóły: http://owoceiwarzywa.p.lodz.pl/      Komunikat: pobierz


 

IV Sympozjum naukowe z cyklu
"Bezpieczeństwo Zywnościowe i Żywności"

Kiry k. Zakopanego, 08-10 kwietnia 2019 r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Zarząd Główny

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności
Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Karta zgłoszeniowa: pobierz    Komunikat: pobierz


logo mloda kadra olsztyn 2019 

XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
VII International Session of Young Scientific Staff

"Żywność - wczoraj, dziś i na zdrowej jutro"

Olsztyn, 23-24 maja 2019r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Olsztyński

Wydział Nauk o  Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Sekcja Chemii Żywności

Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
Oddział w Olsztynie

Szczegóły: www.uwm.edu.pl/kpichsr/smkn2019/index.html      Komunikat: pobierz

Facebook: https://www.facebook.com/smkn2019/

 Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

Oleje jadalne
Od surowca do zdrowia konsumenta

Poznań, 12-13 czerwca 2019 r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

Wydział Nauk o  Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szczegóły: www.scitt.up.poznan.pl/konferencja2019      Komunikat: pobierz

 

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW