Aktualności


statuetka

Laureatką I konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2015 została dr inż. Paulina Nowicka za pracę pt.:

"Kształtowanie potencjału bioaktywnego i walorów smakowych wiśni w aspekcie technologicznym".

Promotorem pracy była dr hab. inż. Aneta Wojdyło, prof. nadzw. UPWr (obecnie już profesor tytularny), a praca wykonana została w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Zarząd Główny PTTŻ ogłasza konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w roku 2015. Prace będą oceniane osobno w dwóch kategoriach: oryginalna prace twórcza i praca przeglądowa.

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 15 czerwca 2016r.