Aktualności


Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2017r. w Gdańsku zmarł prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski, członek założyciel PTTŻ, założyciel Oddziału Gdańskiego oraz Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 Sylwetka prof. B. Drozdowskiego


Zarząd Główny PTTŻ ogłasza konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w roku 2016.

Prace będą oceniane osobno w dwóch kategoriach: oryginalna prace twórcza i praca przeglądowa.

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 
31 maja 2017r.

Szczegóły


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach współorganizowanych przez PTTŻ w 2017 roku.

Więcej szczegółów w zakładce: Konferencje


Zarząd Główny PTTŻ ogłasza konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w roku 2015. Prace będą oceniane osobno w dwóch kategoriach: oryginalna prace twórcza i praca przeglądowa.

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 15 czerwca 2016r.