Aktualności


statuetka

W konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności obronioną w 2016 r. wyróżniono pracę pt. „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości”, której autorem jest dr inż. Artur Wiktor, a promotorem prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (Wydział Nauk o Żywności SGGW).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki odbyło się  5 lipca 2017 r. we Wrocławiu podczas XLIII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność dla przyszłości”.

  

DSC 1809

 Więcej o konkursie


Miło jest nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Technologów Żywności podpisało umowę o stałej współpracy z portalem FoodFakty. W ramach tej współpracy na łamach portalu foodfakty.pl (http://foodfakty.pl) utworzono blok tematyczny Nauka i Zdrowie, w którym prezentowane będą informacje o najnowszych osiągnięciach naukowo-badawczych przekazywane przez PTTŻ.

Więcej w zakładce: Notatki na portalu FoodFakty


Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2017r. w Gdańsku zmarł prof. dr hab. inż. Bronisław Drozdowski, członek założyciel PTTŻ, założyciel Oddziału Gdańskiego oraz Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

 Sylwetka prof. B. Drozdowskiego


Zarząd Główny PTTŻ ogłasza konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w roku 2016.

Prace będą oceniane osobno w dwóch kategoriach: oryginalna prace twórcza i praca przeglądowa.

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 
31 maja 2017r.

Szczegóły