Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Magdalena Rudzińska 

Z-ca Przewodniczącego

prof. dr hab. Agnieszka Kita

Sekretarz

dr Katarzyna Ratusz

Skarbnik

dr Dorota Klensporf-Pawlik

Strona internetowa: http://scitt.up.poznan.pl/dok/scittkon.html