Konkurs na najlepszą pracę doktorską

 

statuetka

Od 2016 roku Polskie Towarzystwo Technologów Żywności organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności (np. Technologia Żywności, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Towaroznawstwo, Biotechnologia Żywności). 

W konkursie mogą brać udział prace doktorskie związane z produkcją, utrwalaniem, przechowywaniem oraz badaniem jakości żywności, których autorami są wyłącznie młodzi naukowcy (do 35 lat) działający w obszarze nauk o żywności, należący do PTTŻ co najmniej rok przed obroną pracy doktoskiej.

Ocenie podlegają prace doktoskie obronione z wyróżnieniem w poprzednim roku kalendarzowym.

   Regulamin konkursu


Laureat konkursu w 2022 roku

Autor: dr inż. Katarzyna Pobiega

Temat pracy: „Studia nad aktywnością przeciwdrobnoustrojową powłok pullulanowo-propolisowych na wybranym surowcu roślinnym"

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz (SGGW w Warszawie) 

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki odbyło się 19 maja 2022 r. w Poznaniu podczas XXVI Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ".

  

 wrczenie zdjecie 2 

Laureat konkursu w 2021 roku

Autor: dr inż. Anna Kononiuk

Temat pracy: „Wpływ liofilizowanej serwatki kwasowej na cechy fizykochemiczne i zawartość składników bioaktywnych w surowo dojrzewających kiełbasach z mięsa przeżuwaczy"

Promotor: dr hab. Małgorzata Karwowska (UP Lublin) 

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki odbyło się 15 września 2021 r. w Krakowie podczas Konferencji Naukowej z cyklu "Żywność XXI wieku".


Laureat konkursu w 2020 roku

Autor: dr inż. Kinga Samborka

Temat pracy: „Wpływ dodatku wybranych składników wzbogacających na przebieg odwadniania osmotycznego i suszenia hybrydowego oraz jakość suszonych jabłek".

Promotor: dr hab. Hanna Kowalska (SGGW w Warszawie)

 


Najlepsza praca doktorska obroniona w 2018 roku

Autor: dr inż. Anna Grygier

Temat pracy: „Ocena zdolności grzybów pleśniowych Galactomyces geotrichum do syntezy związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem polienowych kwasów tłuszczowych”

Promotor: dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Promotor pomocniczy: dr inż. Kamila Myszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki odbyło się 3 lipca 2019 r. w Łodzi podczas XLIV Konferencji Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN "Nauka, technologia i innowacje w żywności i żywieniu".

 

Anna Grygier 2019 1

 


Najlepsza praca doktorska obroniona w 2016 roku

 

Autor: dr inż. Artur Wiktor

Temat pracy: „Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na przebieg suszenia i zamrażania tkanki roślinnej oraz jej wybrane właściwości”

Promotor: Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert (Wydział Nauk o Żywności SGGW)

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetki odbyło się 5 lipca 2017 r. we Wrocławiu podczas XLIII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność dla przyszłości”.

 

DSC 1809 DSC 1843

 


Najlepsza praca doktorska obroniona w 2o15 roku

 

Autor: dr inż. Paulina Nowicka

Temat pracy: "Kształtowanie potencjału bioaktywnego i walorów smakowych wiśni w aspekcie technologicznym”

Promotor: Prof. dr hab. Aneta Wojdyło (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności UPr we Wrocławiu)

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem statuetyki odbyło się 22 września 2016 r. w Krakowie podczas XII Konferencji Naukowej z cyklu "Żywność XXI wieku".

 

pnowicka1 pnowicka2