Główna Komisja Rewizyjna


Główna Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Delegatów do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Przewodnicząca

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW w Warszawie)

 
Członkowie

prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, (UR Rzeszów)

prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, (UJD Częstochowa)

dr hab. inż. Ewa Jakubczyk, prof. uczelni (SGGW w Warszawie)

dr hab. inż. Małgorzata  Karwowska, prof. uczelni (UP Lublin)