Dnia 9 grudnia 2015r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTTŻ.